مهرگان پروژه : سوابق کارگردانان اول منتشر شد

در mehregan-group.ir مطلب سوابق کارگردانان اول منتشر شد مشاهده می کنید
سازمان سینمایی امروز اقدام به انتشار فهرست بررسی سوابق و رزومه کاری متقاضیان کارگردانی و اسامی آنان کرده است. برخی از این تأییدیه‌ها متعلق به یک ماه قبل است و اخبار آن امروز منتشر شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت mehregan-group.ir مهرگان پروژه