مهرگان پروژه : از «قرارداد ایران با فرانسه برای ترویج کشاورزی جدید» تا «آغاز به کار رئیس جدید اینستکس»

در mehregan-group.ir مطلب از «قرارداد ایران با فرانسه برای ترویج کشاورزی جدید» تا «آغاز به کار رئیس جدید اینستکس» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی یازدهمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت mehregan-group.ir مهرگان پروژه