مهرگان پروژه : آقای روحانی! چرا در مقابله با «کرونا» مسامحه می‌کنید؟

در mehregan-group.ir مطلب آقای روحانی! چرا در مقابله با «کرونا» مسامحه می‌کنید؟ مشاهده می کنید
چرا با وجود تأکید و التماس مسئولان و پزشکان بیمارستانهای پذیرای مبتلایان و پرستاران از جان گذشته بر ضرورت در خانه ماندن و شکستن زنجیرۀ سرایت کرونا ، اجازه دادید درحدود 40% سال گذشته عده ای بی خیال دست به سفرهای بین شهری بزنند ؟ آیا غافل بودید که…
ممنون بابت بازدید از سایت mehregan-group.ir مهرگان پروژه